מדיניות רכישה והחזרות

ברוכים הבאים לאתר דיקסי - דולב עיצוב סביבות למידה, ע.מ. 040976433. 
 

 1. הרכישה באמצעות אתר דיקסי כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. קרא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בינך ובין אתר דיקסי.
   

 2.  קריאת תנאי התקנון היא תנאי מקדמי להשתתפות במכירות המתבצעות באתר. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש (הלקוח) כי קרא את הוראות תקנון זה הבין אותן והוא מסכים להן.
   

 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע .
   

 4. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
   

 5. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין. אין תוקף למידע ו/או מצג שימסרו בענין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך  של שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
   

 6.  רשומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.
   

 7.  לאחר הקלדת הפרטים ההזמנה תירשם במחשבי האתר.
   

 8. אתר דיקסי ידאג לשליחת כל מוצר הנרכש  על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך.
   

 9. עיכובים במשלוח ע״י דואר ישראל לא יחשבו כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
   

 10. לשאלות לגבי המוצרים באתר ושירות לקוחות פנו באמצעות דף יצירת קשר
   

 11. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
   

 12. המוצרים באתר מיוצרים באופן אישי בעבור הרוכשים בהתאם להזמנתם. מוצרים אלה הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת
  הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: "מוצר בהזמנה אישית").

   

 13. לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי אתר דיקסי אינו מקבל מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינו מבטל עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
   

 14. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אתר דיקסי יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר.
   

 15. אתר דיקסי יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  1.  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

  2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
    

 16. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הרכישה.
   

 17. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דיקסי, דולב עיצוב סביבות למידה ו/או מי מטעמו.
   

 18. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש על-ידי הר״מ.
   

 19. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 
PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments